Назад к списку

«КЕШYOU» тобының да жаңа бейнебаяны жарыққа шықты! 


Жақындағанаквартеткеайналған “КЕШYOU” тобыныңдажаңабейнебаяныжарыққашықты. Жаңақұрам “Қалайғана?” – аттыәндерінебейнебаянтүсіріп, туындыларынкөгілдірэкраннанкөрсеткенболатын. Топенді “Неге?” – депаталатынәндерінебейнебаянтүсіріп, туындымузыкалықарналарданкөрсетілебастады.